Hướng dẫn khởi kiện dân sự

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, người khởi kiện dân sự phải làm đơn khởi kiện theo mẫu và cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện và nộp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. 

 
 
1. Người khởi khiện phải chuẩn bị Đơn khởi kiện (có thể tham khao theo mẫu tại đâyĐơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
 
- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 
- Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;
 
- Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
 
- Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
 
- Tên, địa chỉ của người bị kiện;
 
- Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;
 
- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 
- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 
- Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;
 
- Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
 
- Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.
 
2. Chứng cứ chứng minh của vụ án.

- Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu khởi kiện thuộc về đương sự.
 
- Toà án chỉ tiến hành thu thập chứng cứ khi đương sự đã áp dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không tự thu thập được và có yêu cầu Toà án tiến hành thu thập.
 
3. Về nguyên tắc khi gửi đơn khởi kiện
 
a. Người khởi kiện phải gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền khởi kiện và những yêu cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên trong trường hợp vì lý do khách quan nên họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ. Các tài liệu, chứng cứ khác người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án.
 
Ví dụ 1: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết ly hôn (có đăng ký kết hôn hợp pháp), nuôi con, chia tài sản, thì về nguyên tắc người khởi kiện phải gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về quan hệ hôn nhân, con, tài sản chung của vợ chồng; nếu họ chưa có thể gửi đầy đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản sao giấy khai sinh của con (nếu có tranh chấp về nuôi con).
 
Ví dụ 2: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng, thì người khởi kiện phải gửi kèm theo bản sao hợp đồng có tranh chấp, hoá đơn thanh toán tiền, nhận tài sản, biên bản thanh lý...; nếu họ chưa có thể gửi đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao hợp đồng. Điều 165. Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện Người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
 
b. Thủ tục nhận đơn khởi kiện: Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:
 
- Nộp trực tiếp tại Toà án 
 
-Gửi đến Toà án qua bưu điện. Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Toà án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.
 
Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây: Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác; Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.
 
 
  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C&M
Địa chỉ: P 204B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:0913052779/ 0913532448 /0436227274/04.35537929/28 Fax: 0436227269
Phản hồi khách hàng
 
Tham gia thảo luận
Họ tên  
Email  
Nội dung  
Mã bảo vệ   ZQQWF6
 
Các bài viết khác
 
Hỗ trợ trực tuyến
Điều hành Tour Mr.Công
tư vấn pháp lý Ms.Mai
Hotline: 090 228 6639
091 353 2448
090 465 2779
Văn phòng luật sư C&M và công ty tư vấn C&M
Địa chỉ: 204, Tầng 2, Tòa nhà B Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Email: luatcm@gmail.com, Fax: (04) 36227269, Phone: (04) 36227274 - (04) 36227264 - (04) 35537929 - 5537928
Copyright © 2012 luatcm.com. All rights reserved.