Cầm cố tài sản là gì? nếu mua tài sản đem cầm cố cần lưu ý vấn đề gì?

 Trả lời:  
 
Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 
 

 
1. Quy định về việc cầm cố tài sản
 
Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản. Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố, thời hạn cầm cố tài sản do các bên thỏa thuận Trong trường hợp không có thoả thuận thì thời hạn cầm cố được tính cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố.
 
a. Bên cầm cố có nghĩa vụ và quyền hạn như sau:
 
- Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thoả thuận;
 
- Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền huỷ hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố;
 
-Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
- Yêu cầu bên nhận cầm cố đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp người chiếm hữu sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố; yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận; được khai thác công dụng của tài sản cầm cố; được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố. 
 
- Được bán tài sản cầm cố, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý;
 
-  Được thay thế tài sản cầm cố bằng một tài sản khác nếu có thỏa thuận;
 
- Yêu cầu bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt;
 
- Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.
 
b. Quyền và nghĩa vụ bên nhận cầm cố tài sản
 
-  Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố;
 
-Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;
 
- Không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cố đồng ý;
 
- Trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
 
- Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luât để thực hiện nghĩa vụ
 
- Được khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu có thỏa thuận
 
Trong trường hợp cầm cố nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ dân sự thì mỗi tài sản được xác định bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận mỗi tài sản bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ.
 
2. Xử lý tài sản cầm cố và những điều cần biết khi mua tài sản cầm cố
Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố.
 
Trong trường hợp tài sản được dùng để cầm cố có nhiều vật thì bên nhận cầm cố được chọn tài sản cụ thể để xử lý, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên nhận cầm cố chỉ được xử lý số tài sản cần thiết tương ứng với giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm; nếu xử lý quá số tài sản cần thiết và gây ra thiệt hại cho bên cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.
 
Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó. 

 Khi  mua tài sản cầm cố (có thể mua tài sản cầm cố tại hiệu cầm đố) cần lưu ý kỹ nội dung của hợp đồng (thỏa thuận) cầm cố được ký kết giữa bên nhận cầm cố và bên có tài sản cầm cố
 
Trong trường hợp bên cầm cố thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thì tài sản phải được xử lý theo phương thức đã thỏa thuận giữa hai bên hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. 
 

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C&M
 Địa chỉ: P 204B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại liên hệ:0913052779/ 0913532448 /0436227274/04.35537929/28 Fax: 0436227269
  
 
 
 
Phản hồi khách hàng
 
Tham gia thảo luận
Họ tên  
Email  
Nội dung  
Mã bảo vệ   QUEATN
 
Bài viết liên quan
 
Các bài viết khác
 
Hỗ trợ trực tuyến
Điều hành Tour Mr.Công
tư vấn pháp lý Ms.Mai
Hotline: 090 228 6639
091 353 2448
090 465 2779
Văn phòng luật sư C&M và công ty tư vấn C&M
Địa chỉ: 204, Tầng 2, Tòa nhà B Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Email: luatcm@gmail.com, Fax: (04) 36227269, Phone: (04) 36227274 - (04) 36227264 - (04) 35537929 - 5537928
Copyright © 2012 luatcm.com. All rights reserved.