Thông tư 74/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2012 Chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng, thủ tục chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng thực hiện như sau
Thông tư 74/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2012 Quy định về tội lừa dối khách hàng Tội lừa dối khách hàng là hành vi tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ hành vi lừa dối khách hàng của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vì vụ lợi vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Động cơ phạm tội là vụ lợi và mục đích nhằm thu lợi bất chính.
Thông tư 74/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2012 Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế Nội dung của hợp đồng kinh tế là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận bao gồm các điều khoản cơ bản để xác định được quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên giao kết, đối tượng của hợp đồng, giá cả, phương thức thực hiện hợp đồng, điều khoản phạt vi phạm hợp đồng.
Thông tư 74/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2012 Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Các dạng nhãn hiệu bảo hộ gồm: nhãn hiệu tập thể; nhãn hiệu chững nhận; nhãn hiệu liên kết; nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại...
Hỗ trợ trực tuyến
Điều hành Tour Mr.Công
tư vấn pháp lý Ms.Mai
Hotline: 090 228 6639
091 353 2448
090 465 2779
Văn phòng luật sư C&M và công ty tư vấn C&M
Địa chỉ: 204, Tầng 2, Tòa nhà B Licogi 13, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Email: luatcm@gmail.com, Fax: (04) 36227269, Phone: (04) 36227274 - (04) 36227264 - (04) 35537929 - 5537928
Copyright © 2012 luatcm.com. All rights reserved.